Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα αυτή και οι σχετιζόμενες με αυτήν υπηρεσίες και εφαρμογές, προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Μέρλιν. Η εταιρία Μέρλιν μπορεί, με αποκλειστική ευθύνη και σε οποιονδήποτε χρόνο, να τροποποιήσει, να αναβάλει ή να αναστείλει τις υπηρεσίες αυτές ή μέρος αυτών των υπηρεσιών που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της www.merlinsoap.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκδότη. Απαγορεύεται επίσης η οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com από τρίτους. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com επιτρέπεται είτε να αντιγράψουν ή να εκτυπώσουν στοιχεία από την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την μελέτη και την ανάλυση αυτών, μόνο εάν αυτά τα στοιχεία δεν θα αλλαχθούν, τροποποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν για απάτες από τον επισκέπτη. Η εταιρία Μέρλιν έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτως ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσής τους σε αυτήν.

Πελάτες

Όλοι οι πελάτες της εταιρίας Μέρλιν πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών και νομικά ικανοί να συμφωνήσουν με τους Όρους Χρήσης. Υποχρεούνται να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή τους και να τις ενημερώνουν όταν αυτές αλλάζουν.

Ασφάλεια

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com σημαίνει αυτόματα πως αποδέχεσθε τόσο τους παρόντες όρους χρήσης όσο και τις προϋποθέσεις λειτουργίας.

Συμφωνείτε να μην παρέμβετε, διακόψετε ή προσπαθήσετε να παρέμβετε στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή στα δίκτυα με τα οποία αυτή είναι συνδεδεμένη, καθώς και να τηρήσετε όλες τις πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας Μέρλιν. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, για λόγους ασφάλειας, η εταιρία Μέρλιν μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τον λογαριασμό σας, την είσοδο σε αυτόν και την χρήση της ιστοσελίδας. Μπορείτε να διακόψετε την χρήση της παρούσας υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εταιρία Μέρλιν μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή επίσης να διακόψει ή να αναστείλει προσωρινά, εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, την πρόσβασή σας στις παρούσα ιστοσελίδα για λόγους ασφαλείας, ως αποτέλεσμα μη πληρωμής ή για οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων Χρήσης ή για λόγους προστασίας της πνευματικής της ιδιοκτησίας. Η εταιρία Μέρλιν μπορεί ακόμη να επιβάλλει όρια σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες της ιστοσελίδας της ή να εμποδίσει την είσοδό σας σε αυτήν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία Μέρλιν δύναται να σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε τέτοια προσωρινή αναβολή χρήσης, μη συνέχιση ή τερματισμό αυτής, στέλνοντάς σας κάποιο μήνυμα είτε στην ιστοσελίδα www.merlinsoap.com ή στο e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας ή με κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Συμφωνείτε επί του παρόντος πως η εταιρία Μέρλιν δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προσωρινή αναβολή, διακοπή, αλλαγή ή τροποποίηση του τρόπου εισόδου σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Συλλογή Πληροφοριών Λογαριασμού Χρήστη

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας www.merlinsoap.com:

 • Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψετε σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό εισόδου που καταχωρήσατε κατά την διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα μας.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία εισόδου οποιουδήποτε άλλου (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.merlinsoap.com.
 • Φέρετε αποκλειστική ευθύνη για την χρήση της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com από τρίτους που απόκτησαν πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τα δικά σας στοιχεία εισόδου (δηλ. το δικό σας όνομα χρήστη και τον δικό σας κωδικό εισόδου).
 • Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες με σκοπό να ωφεληθείτε από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή να συμμετέχετε σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως απόκτηση κουπονιών ή άλλων υλικών που βοηθούν στην προώθηση των προϊόντων μας). Σε μία τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ποιες πληροφορίες απαιτούνται και ποιες είναι προαιρετικές.
 • Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, εάν υποπτεύεστε οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση του λογαριασμού σας.
 • Είστε υπεύθυνοι για την βεβαίωση πως οι πληροφορίες που μας παρείχατε ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς και ενημερωμένες την δεδομένη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.
 • Μπορεί να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέξαμε από εσάς, είτε είσασταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ή όχι, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ιστορικού αγορών σας. Μπορεί επίσης να τις συνδυάσουμε με πληροφορίες που λάβαμε από άλλες πηγές, όπως άλλες εταιρείες, τμήματα εταιρειών, μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες με την εταιρία Μέρλιν, δημόσια διαθέσιμες πηγές πληροφοριών ή ακόμη προερχόμενες από τρίτους (π.χ. Τράπεζες).
 • Μπορεί να αλλάξουμε ή να αναθεωρήσουμε τους Όρους Χρήσης κατά καιρούς ενημερώνοντας την ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε στους Όρους Χρήσης συχνά κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα www.merlinsoap.com, ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.
 • Στο μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπεται από τους εφαρμοζόμενους νόμους, κανόνες, κανονισμούς και απαιτήσεις, η χρήση της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com από πλευράς σας επιβεβαιώνει ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης.

Πρόσβαση και Υλικά Ιστοσελίδας

Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των βίντεο, των γραφικών και των αρχείων, είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Μέρλιν και των σχετιζόμενων με αυτήν αδειοδοτημένων εταιριών. Η εταιρία Μέρλιν είναι επίσης κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης όλων των εμπορικών σημάτων, των σημάτων των υπηρεσιών, των λογότυπων και των εμπορικών ονομάτων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.merlinsoap.com.

Η εταιρία Μέρλιν σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μετακλητή, μη-αποκλειστική, μη επενοικιάσιμη ή διαφορετικά μη μεταφερόμενη άδεια, όσον αφορά στην πρόσβαση χρήσης της ιστοσελίδας της www.merlinsoap.com. Μπορείτε να κατεβάσετε οποιοδήποτε υλικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για προσωπική, μη εμπορική χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Η εταιρία Μέρλιν μπορεί επίσης με αποκλειστική ευθύνη και για δικούς της λόγους να αναστείλει ή να τερματίσει αυτήν την αδειοδότηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του υλικού που έχετε κατεβάσει ή χρησιμοποιήσατε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποτελεί παραβίαση των αρχών πνευματικής ιδιοκτησίας και των άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της εταιρείας Μέρλιν και των αδειοδοτημένων εταιριών.

Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού σε άλλες ιστοσελίδες ή δικτύων υπολογιστών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας απαγορεύεται αυστηρώς. Όλα τα δικαιώματα για τα οποία δεν έχετε άδεια με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο ανήκουν στην εταιρία Μέρλιν και στις αδειοδοτημένες συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Αρχεία για Κατέβασμα (Download)

Κατά διαστήματα, η εταιρία Μέρλιν μπορεί να διαθέσει για κατέβασμα συγκεκριμένα αρχεία (π.χ. πιστοποιητικά ποιότητας πρώτων υλών), εικόνες των προϊόντων και δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα της. Τα αρχεία που κατεβάσατε δεν σας ανήκουν και η εταιρία Μέρλιν δεν σας δίνει την ιδιοκτησία, απλά σας δίνει το δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης και χρήσης, όπως αναφέρεται στους Όρους Χρήσης.

Η εταιρία Μέρλιν διατηρεί τον πλήρη τίτλο κυριότητας και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα τα αρχεία που έχετε κατεβάσει ή είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. Επιτρέπεται είτε να εκτυπώσετε τις πληροφορίες είτε να τις κατεβάσετε σε αρχεία και φάκελους. Όλα τα αρχεία που κατεβάζετε μέσω της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com υποκεινται στους νόμους εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν κατεβάσετε αρχεία από την ιστοσελίδα www.merlinsoap.com, πρέπει να μην ενεργείτε ενάντια στους νόμους αυτούς. Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να διαβιβαστούν ή να διανεμηθούν χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας Μέρλιν.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία Μέρλιν ενδιαφέρεται για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και επιθυμεί να γνωρίζετε πως αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως πληροφορίες. Η πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα απευθύνεται στη συλλογή και χρήση των δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με όλες αυτές τις πληροφορίες. Η εταιρία Μέρλιν δεσμεύεται να διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες ασφαλείς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετίζονται με τις διαδικασίες εγγραφής και παραγγελίας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μοιρασθείτε τις πληροφορίες αυτές μαζί μας, όμως κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας www.merlinsoap.com. Η εταιρία Μέρλιν δεν μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους εκτός από αυτούς που εμπλέκονται στην εκπλήρωση της παραγγελίας σας (π.χ. Τράπεζα για πληρωμές με πιστωτική κάρτα, Εταιρία διανομών για παράδοση παραγγελιών). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποκαλύπτουμε μόνο όσες από τις προσωπικές σας πληροφορίες απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών από τρίτους, ενώ οι τελευταίοι δεν επιτρέπεται είτε να χρησιμοποιήσουν είτε να αποκαλύψουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλον λόγο εκτός από αυτόν της συγκεκριμένης πώλησης. Η εταιρία Μέρλιν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς για διευκρινίσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με την παραγγελία σας. Ο κύριος σκοπός μας είναι να σας παρέχουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, αυτές που απαιτούνται από εσάς και είναι χρήσιμες για εσάς.

Η ιστοσελίδα μας www.merlinsoap.com είναι υποχρεωμένη να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο N.2742/97, ο οποίος παρέχει προστασία στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για κανέναν λόγο δεν δίδονται οι προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες εταιρίες χωρίς τη δική σας συγκατάθεση και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμείτε. Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας www.merlinsoap.com σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες κατόπιν έγγραφης απαίτησής σας. Στην περίπτωση που ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας πληροφοριών, αυτές διαγράφονται τελείως και δεν μπορούν να επανακτηθούν από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Η πολιτική προσωπικών δεδομένων περιγράφει την εφαρμογή πρακτικών που συνδέονται με πληροφορίες, τις οποίες είτε εμείς είτε οι πάροχοι των υπηρεσιών μας συλλέγουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες σε εμάς, αυτομάτως σημαίνει πως έχετε αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Πώς Χρησιμοποιούμε ή Αποκαλύπτουμε Πληροφορίες που μας Παρέχετε

Χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που μας παρέχετε ούτως ώστε:

 • Να ανταποκριθούμε στα ερωτήσεις σας και να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις σας για την αγορά προϊόντων, όπως π.χ. να σας στείλουμε αρχεία ή τιμολόγια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να σας στείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την σχέση μας μαζί σας ή με τα προϊόντα μας, τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης και τις πολιτικές της ιστοσελίδας μας, και/ή άλλες πληροφορίες διοικητικής φύσεως.
 • Να καλύψουμε επαγγελματικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, λογιστικών στοιχείων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτίωση της ιστοσελίδας μας, βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, εντοπισμό στατιστικών τάσεων επισκεψιμότητας, προσωποποίηση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με την παρουσίαση προϊόντων και προσφορών ειδικά για εσάς και προσδιορισμό αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής μας καμπάνιας.

Eπιπλέον, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που συλλέχθησαν στην ιστοσελίδα μας www.merlinsoap.com όποτε πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο και απαραίτητο: (α) όταν επιτρέπεται από κάποιο νόμο, συμπεριλαμβανομένων και νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) ως συμμόρφωση σε κάποια νομική διαδικασία, (γ) ως ανταπόκριση σε απαιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) ως επιβολή των όρων χρήσης, (ε) για την προστασία των λειτουργιών μας ή αυτών των συνεργατών μας, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας και/ή των συνεργατών μας και (ζ) ως μέθοδο που θα μας επιτρέψει είτε να αποκαταστήσουμε είτε να περιορίσουμε ζημιές που δύναται να υποστούμε. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες που συλλέχθησαν μέσω της ιστοσελίδας μας www.merlinsoap.com κατά άλλους τρόπους με τη δική σας συγκατάθεση.

Υπηρεσίες και Ιστοσελίδες Τρίτων

Αυτή η πολιτική προσωπικών δεδομένων δεν απευθύνεται και δεν είμαστε υπόλογοι για την ασφάλεια των πληροφοριών ή άλλων πρακτικών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και τρίτων μελών που χειρίζονται ιστοσελίδες ή τμήματα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς και οποιονδήποτε εφαρμογών) που είναι διαθέσιμα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή προς τις οποίες η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει με κάποιον σύνδεσμο.

Η διαθεσιμότητα ή η ύπαρξη ενός συνδέσμου σε οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα μέσα από τη δική μας ιστοσελίδα δεν υπονοεί την επιδοκιμασία του από εμάς ή από τους συνεργάτες μας.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε Πρόσβαση, να Αλλάξετε ή να Διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες

Όπου είναι εφαρμόσιμο και επιθυμείτε να αναθεωρήσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο που προσδιορίζεται παρακάτω στο τμήμα με τίτλο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Επί του πρακτέου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στην επιθυμία σας το συντομότερο δυνατόν. Μπορείτε, εν τω μεταξύ, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.merlinsoap.com και να ενημερώσετε μόνοι σας το ηλεκτρονικό σας προφίλ.

Περίοδος Διατήρησης των Στοιχείων σας στην Ιστοσελίδα μας

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για το διάστημα εκείνο που κρίνουμε απαιραίτητο με σκοπό να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων, εκτός και εάν απαιτείται, χρειάζεται ή επιτρέπεται νομικά κάποιο μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης μέχρι να εκπληρωθούν κάποιες νομικές υποχρεώσεις.

Κώδικας Δεοντολογίας Χρήστη

Με τη χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.merlinsoap.com συμφωνείτε χωρίς περιορισμούς στα ακόλουθα:

 • Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.merlinsoap.com κατά παράβαση των όρων χρήσης
 • Να μην παρεμποδίζετε ή παρεμβαίνετε στην ασφάλεια ή τις διαδικασίες πωλήσεων της ιστοσελίδας αυτής
 • Να μην δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε ψευδή ταυτότητα στην ιστοσελίδα www.merlinsoap.com
 • Να μην συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας
 • Να μην επιχειρείτε να εισέρθετε χωρίς αδειοδότηση στις υπηρεσίες μας ή σε τμήματα αυτής της ιστοσελίδας τα οποία δεν είναι προς δημόσια πρόσβαση
 • Να μην προβαίνετε στη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο είναι ψευδές και/ή συκοφαντικό, ανακριβές, προσβλητικό, χυδαίο, μισητό, ενοχλητικό, άσεμνο, βέβηλο, απειλητικό ή καταπατά τα προσωπικά δεδομένα κάποιου, προσβάλει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κάποια νομοθεσία ή κανονισμό
 • Να μην αναρτάτε οποιοδήποτε πνευματικό δημιούργημα, εμπορικό σήμα ή άλλο παρόμοιο υλικό
 • Να μην χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από το εμπόριο, την λιανική πώληση ή την κοινωνική δικτύωση, όπως αυτά επιτρέπονται στους όρους χρήσης. Τέτοιες περιορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ιστολόγια και άλλες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο
 • Να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.merlinsoap.com για να παραβιάσετε τους όρους χρήσης από ιστοσελίδες τρίτων

Περιορισμός Ευθύνης Χρήσης

Η εταιρία Μέρλιν δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη ζημιά που τυχόν να σχετίζεται είτε με τη χρήση της ιστοσελίδας μας www.merlinsoap.com είτε με την απόδοση των προϊόντων μας. Για κανέναν λόγο η εταιρία Μέρλιν δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com και των οποιονδήποτε υλικών και προϊόντων που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα. Η ζημιά αυτή συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, σε ζημιά από σφάλμα, παράλειψη, σταμάτημα της εκπομπής, ελάττωμα, αποτυχία εκτέλεσης, καθυστέρηση λειτουργίας κτλ.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως αυτοί προαναφέρονται εδώ, καλύτερα να αποφύγει να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας. Διαφορετικά, εάν δηλαδή χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, σημαίνει πως έχει αποδεχθεί πλήρως τους όρους χρήσης αυτής. Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλαχθούν μερικώς ή πλήρως, χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι βρώσιμα.

Αποζημιώσεις

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην στραφείτε κατά του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, των συνεργατών του και των αντίστοιχων με αυτούς συνεργατών, υπαλλήλων, πρακτόρων, ή άλλων αντιπροσώπων, από και κατά όλων των διεκδικήσεων αποζημιώσεων, ευθύνης, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των νομικών εξόδων και τα κόστη που σχετίζονται με (α) την παραβίαση των όρων χρήσης, (β) τη χρήση εκ μέρους σας της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τη μετάδοση και παροχή πληροφοριών ή υλικού από εσάς στην ιστοσελίδα αυτή και (γ) οποιαδήποτε αξιώση ή ισχυρισμό πως οποιοδήποτε δικό σας περιεχόμενο ως χρήστης καταπατά τα πνευματικά, ιδιοκτησιακά ή προσωπικά δικαιώματα τρίτων.

Με το παρόν συμφωνείτε να προασπίσετε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την εταιρία Μέρλιν μακριά από οποιοδήποτε ισχυρισμό, δράση ή υπόθεση και από όλες τις ζημιές, επικρίσεις, απώλειες,ευθύνες, κόστη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων οφειλών και εξόδων πληρεξούσιων δικηγόρων, που σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας www.merlinsoap.com, τις αναρτήσεις σας ως χρήστης, την ηθελημένη από εσάς καταπάτηση των όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε από τις εγγυήσεις, αντιπροσωπεύσεις, συμφωνίες, την καταπάτηση νομοθεσιών ή δικαιωμάτων οποιουδήποτε ατόμου ή νομικής οντότητας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους όρους χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Ηλεκτρονικά στο e-mail: info@merlinsoap.com
 • Τηλεφωνικά στο 2591 111336 ή 6945 614794, Δευτέρα με Παρασκευή, 9π.μ. έως 7μ.μ.
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σαπούνια Μέρλιν, Αγίασμα Καβάλας, Τ.Κ. 64200